سرویس پیامک بانک

پنجشنبه 21 مرداد 1395

سرویس جدید پیامک بانک به خدمات سایار پال افزوده شد.

شما با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود حساب خودتون رو از طریق پیامک مدیریت کنید.

  • توسط پیامک بانک می توانید با ارسال پیامک از شماره موبایل ثبت شده در پنل به شماره اختصاصی 50005000546984 از امکانات زیر استفاده نمائید:
  • ارسال عدد 1 برای دریافت موجودی حساب
  • ارسال 2;1;all برای درخواست تسویه حساب کل موجودی به روش کارت به کارت
  • ارسال 2;1;مبلغ دلخواه برای درخواست تسویه حساب مبلغ دلخواه به روش کارت به کارت
  • ارسال 2;2;all برای درخواست تسویه حساب کل موجودی به روش پایا
  • ارسال 2;2;مبلغ دلخواه برای درخواست تسویه حساب مبلغ دلخواه به روش پایا
  • ارسال عدد 3 برای دریافت سه گردش اخر
پاسخ فقط به شماره موبایلی که در مشخصات کاربری وارد کرده اید داده می شود.
مبلغ دلخواه تسویه حساب فقط باعدد و به تومان است